Opłaty

Wpłaty należności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego (powyżej 5-ciu godzin) oraz za wyżywienie, należy uiszczać na poniższy rachunek bankowy: 
 Nr konta: 82 8642 1168 2016 6808 8428 0001

Lista należności w danym miesiącu, wywieszona jest na tablicy informacyjnej w holu

oraz po zalogowaniu na stronie  http://oplaty.zs-chorzelow.pl/

 

Znalezione obrazy dla zapytania opłata za wyżywienie