Opłaty

Wpłaty należności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego (powyżej 5-ciu godzin) oraz za wyżywienie, należy uiszczać na poniższy rachunek bankowy: 
 Nr konta: 82 8642 1168 2016 6808 8428 0001

Lista należności w danym miesiącu dostępna jest po zalogowaniu na stronie  http://oplaty.zs-chorzelow.pl/  

Szczegółowych informacji na temat płatności udziela Intendent.

 

Wpłaty za żywienie i świadczenia należy uiszczać po zakończeniu miesiąca w terminie

do 10-tego następnego miesiąca.

  

Znalezione obrazy dla zapytania opłata za wyżywienie