Zbieramy nakrętki dla Mai

Nasze przedszkole włączyło się w akcję zbierania nakrętek dla Mai Pyzińskiej. Dziewczynka urodziła się 2 maja 2003 r. z zespołem Downa. Ma poszerzone miedniczki nerkowe, ubytek międzyprzedsionkowy i znacznie obniżoną odporność. Nakrętki zbierają już wszyscy - dzieciaki, rodzice, nauczyciele i pracownicy przedszkola. Zapraszamy wszystkich o wielkim sercu do włączenia się do akcji. Niech do kosza nie trafi ani jedna zakrętka. Nauczmy nasze pociechy nie tylko dbania o środowisko, ale i pomagania innym w tak prosty sposób.                      Alicja Siebierańska